Vårt miljöarbete på Elwing & Co. Catering

Vi har ett sedan flera år pågående välutvecklat miljöarbete. Det innebär att våra kunder i sin tur gör ett bra miljöval när de handlar av oss. Vi har uttalade kortsiktiga och långsiktiga miljömål som är väl förankrade i organisationen.

  • Vi ska minimera vårt avfall och använda produkter som är miljövänliga, det gör att vi och våra barn vinner, våra kunder vinner och vår gemensamma miljö vinner.
  • Vi ska kritiskt granska våra samarbetspartners för att verifiera att de varor de levererar stämmer mot våra miljömål.
  • Vi ska hålla oss väl framme när det gäller miljömedvetenhet och vi ska använda vårt försprång som säljargument.
  • Vi källsorterar och returnerar redan över 85% av vårt avfall.
  • Vi kräver att leveranserna av våra ‘råvaror’ är förpackade så att vi slipper onödig hantering av engångspallar, engångskärl, eller dammande säckar. Vi rationaliserar rengöringsmetoderna och valet av rengöringsmedel. Vi ska kontrollera att vi ej använder ämnen som finns i de förteckningar över farliga ämnen, som krävs enligt föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen och enligt Miljöbalken. Vid uppdatering och genomgång ser man tydligt möjligheterna till städning i omfånget. Bättre pris vid inköp, mindre arbete med förteckningen, enklare hanteringsinstruktioner och färre avfallsskvättar blir resultatet. Vi ska ej använda miljöfarliga kemiska produkter. Märkningen som ska finnas på dessa ger vägledning.
  • Vi försöker närma oss livcykelperspektivet på Elwing & Co. genom att källsortera mycket strikt. Vi ska alltid sortera allt avfall före bortforslingen. Vissa förpackningsmaterial tas tillbaka av leverantören. Många av leverantörer arbetar med återanvändningsbara förpackningar t ex backar. I november 2015 sorterar vi i 22 fraktioner. Kompostering är en tydlig kedja i livscykeln efter som det gör att matavfall så småningom blir bra matjord.
Kontakt