fbpx

Vårt miljöarbete på Elwing & Co. Catering

Vi har ett sedan flera år pågående välutvecklat miljöarbete. Det innebär att våra kunder i sin tur gör ett bra miljöval när de handlar av oss. Vi har uttalade kortsiktiga och långsiktiga miljömål som är väl förankrade i organisationen. Vi tar ansvar för miljö och hållbarhet gneom att:

• Vara rädda om våra råvaror och andra resurser, vi strävar efter att få så lite matsvinn som möjligt
• Ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners
• Ha ett starkt fokus på säsongsbetonad mat och lokalproducerade råvaror
• Använda rengöringsprodukter med minsta möjliga miljöpåverkan
• Efterfråga effektiva förpackningsmetoder för att minska avfall
• Källsortera och returnera avfall så långt det är möjligt
• Arbeta med ständiga förbättringar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
• Motverka alla tänkbara föroreningar av mark, vatten och luft
• Uppfylla miljölagstiftning och de krav som är relevanta för verksamheten

Kontakt