Hållbara restauranger – ett självklart val för oss!

För att ytterligare stärka vårt miljöarbete har vi sedan hösten 2015 gått med i nätverket “Hållbara Restauranger”. ”Hållbara Restauranger” består av en grupp företag och organisationer som arbetar för att få fler restauranger att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar.

Hållbara Restauranger utgör inte en ny märkning eller ett pris, utan är början på en process. Det är ett medvetet erkännande att branschen måste ta ansvar, och att vilja våga leda vägen. Hela kedjan är viktig! Hur tar vi hand om soporna? Hur arbetar vi med matsvinn? Vi genomlyser hela företaget i processen. Läs mer om Hållbara Restauranger här.

Kontakt

Skicka förfrågan

x